ŠKOLA BEZ BOLA

Prevencija nasilja i promocija humanog ponašanja

Zašto?

Kroz naša iskustva dosadašnjeg rada s djecom i mladima došli smo do spoznaje da najveći utjecaj na ponašanje unutar grupe mogu izvršiti oni sami.
U prirodi djece i mladih je da vlastitu idividualizaciju grade opirući se autoritetima i njihovom vođenju, osobito ako su upute o poželjnim ponašanjima propisane i ako neželjena ponašanja sankcioniraju odrasle osobe. Daleko su osjetljiviji na mišljenje vršnjaka i njihove vrijednosne stavove. Upravo zato odlučili smo osnažiti vršnjake kako bi proklamirali humano ponašanje.

Što?

Rad se sastoji od 12 interaktivnih radionica kroz koje izvoditelji osposobljavaju mlade predstavnike kako pomoći sebi i svojim vršnjacima. Po dovršenoj edukaciji, oni će na satovima razrednog odjela predstaviti svoj rad te poučiti ostale vršnjake o vršnjačkom pomaganju, promociji humanog ponašanja i nenasilju.

Kako?

Na satima razredne zajednice održava se radionica o nasilju i humanom ponašanju gdje djeca rade psihološki profil vršnjaka pomagača. U skladu s tim učenici anonimno biraju predstavnike razreda koji najviše odgovaraju tom opisu (jedan dječak i jedna djevojčica). Ti izabrani učenici, nakon što na to pristanu oni sami i njihovi roditelji, uključuju se u interaktivne radionice.

Tko?

Izvoditeljice: Projekt provode educirane stručne suradnice Plavog telefona.

Polaznici: Korisnici/ce su predstavnici razreda koje su imenovali njihovi suučenici u dobi od 12-13 godina (VI. i VII. razred osnovne škole). To su osobe s kojima drugi vole biti jer ih doživljavaju kao emocionalno snažne. Riječ je o osobama punim empatije i altruizma koje će poučiti, pomoći, zaštititi i osnažiti druge vršnjake.

Gdje?

Svakim radnim danom od 9 do 21 sat na broju 01/48 33 888.