OTVORENA VRATA

su besplatno savjetovalište za mladež i odrasle, u centru grada Zagreba.

Savjetovalište Otvorena vrata preventivni je program koji uključuje:

  • razgovore
  • savjetovanja
  • terapiju
  • predavanja
  • edukacije
  • radionice
  • pomoć i samopomoć

To je mjesto gdje mladi i roditelji mogu razgovarati o sebi, svojim problemima, dobiti pomoć, družiti se, kreirati, učiti, uživati.

To je mjesto za sve koji su usamljeni, zbunjeni, nesigurni, koji imaju problema i traže pomoć.

To je mjesto pružanja podrške, konzultacija, savjetovanja i intervencije.

To je mjesto za individualni i grupni rad.

To je program Plavog telefona koji okuplja tim stručnjaka koji neposredno rade s mladima i roditeljima.

To je program za sve one koji ne pronalaze način rješavanja svojih problema u obitelji, školi, društvu...